Anna Bergström

Advokat

Inriktning:

 • Familjerätt
 • Arvsrätt
 • Offentligt biträde jml. LVU, LVM och LPT
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn

Bakgrund:

 • Jur. kand. vid Lunds universitet 2006
 • Biträdande jurist vid Advokat Malin Wassén Kjellberg AB 2006-2007
 • Notarietjänstgöring vid Uddevalla tingsrätt 2007-2009
 • Biträdande jurist och advokat vid Crusner Advokatbyrå AB 2010-2013
 • Ledamot av Advokatsamfundet sedan 2012 –
 • Verksam vid Advokatfirman Credo AB 2013-

Språk:
Engelska

E-post:  anna.bergstrom@advokatfirmancredo.se