Daniel Rosero Nordalm

Advokat

Inriktning:

 • Fastighetsrätt
 • Entreprenadrätt
 • Utlänningsrätt
 • Offentligt biträde jml. LVU och LVM
 • Familjerätt
 • Målsägandebiträde

Bakgrund:

 • Jur. Kand vid Göteborgs universitet 2007
 • Tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt 2007-2009
 • Hovrättsfiskal i hovrätten för västra Sverige 2009-2010
 • Åklagare vid Södertörns åklagarkammare 2010-2011
 • Tingsfiskal vid Göteborgs tingsrätt 2011-2013
 • Hovrättsassessor i hovrätten för västra Sverige 2013-2014
 • Biträdande jurist vid Advokatfirman Credo sedan 2014
 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2016

Övrigt
Daniel Rosero Nordalm har genom sin tidigare domstolskarriär en omfattande erfarenhet av att hantera rättsprocesser.

Daniel Rosero Nordalm ingår i Advokatfirman Credos grupp för fastighets- och entreprenadrätt.

Språk:

Engelska

E-post:  daniel.rosero@advokatfirmancredo.se