Miriam Lisak

Advokat

Inriktning:

  • Familjerätt
  • Utlänningsrätt
  • Offentligt biträde jml. LVU, LVM, LPT och LRV
  • Målsägandebiträde
  • Särskild ställföreträdare för barn

Bakgrund:

 • Jur Kand Uppsala Universitet 2008
 • Migrationsverket 2008
 • Biträdande jurist vid Advokatfirman Osvath AB 2009-2012
 • Notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Göteborg 2012-2014
 • Biträdande jurist vid Advokatfirman Credo 2015-2018
 • Advokat vid Advokatfirman Credo 2018-

Språk:
Engelska

E-post:  miriam.lisak@advokatfirmancredo.se