Simon Tobjörk

Advokat

Inriktning:

  • Brottmål, bl.a. uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn
  • Fastighets- och entreprenadrätt
  • Familjerätt, bl.a. vårdnadstvister
  • Förvaltningsrätt, bl.a. uppdrag som offentligt biträde enl. LVU, LVM, LRV och LPT
  • Utlänningsrätt, asyl- och tillståndsärenden
advokatfirmancredo

Bakgrund:

  • Jur. kand. vid Lunds universitet 2009
  • Regionjurist Kriminalvården 2009
  • Tingsnotarie vid Borås tingsrätt 2009-2011
  • Biträdande jurist vid Advokatfirman Credo 2011-2014
  • Advokat vid Advokatfirman Credo 2014-

Övrigt
Simon Tobjörk ingår i Advokatfirman Credos grupp för fastighets- och entreprenadrätt.

Språk:

Engelska, tyska

E-post:  simon.tobjork@advokatfirmancredo.se