Inlägg av Credo

Nya medarbetare 2017

Advokatfirman Credo expanderar och har under våren 2017 anställt jur. kand. Oliver Wismeier. Oliver kommer närmast från fullgjord notarietjänst på Uddevalla tingsrätt och har dessförinnan arbetat på Advokatbyrå Zeijersborger & Co. Oliver ingår i Advokatfirman Credos grupp för fastighets- och entreprenadrätt men arbetar också med andra typer av ärenden såsom familjerätt, målsägandebiträde, LVU och LVM […]

Konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundet har inrättat konsumenttvistnämnd som har följande kontaktuppgifter: Postadress: Box 27321, 105 54 Stockholm Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Advokatfirman Credo i nya lokaler

Advokatfirman Credo inleder 2015 med att ta i bruk nya lokaler i Göteborg. Liksom tidigare är adressen Korsgatan 3. De nya lokalerna är dock väsentligt större än de tidigare, och bättre anpassade till vår växande verksamhet.

Johan Fernström utbildar måleriföretagare

Advokat Johan Fernström har åter anlitats för att ge utbildningar i entreprenadjuridik inom ramen för certifieringsprogrammet för Måleribranschens Våtrums Kontroll, MVK. Certifieringsprogrammet syftar till att, i samråd med bland andra Boverket och företrädare för de större försäkringsbolagen, certifiera måleriföretag som utför våtrumsmålning.