Kostnader för juridiskt biträde

Det går ofta att erhålla ersättning för juridisk rådgivning.