Henrik Antonsson

Advokat

Inriktning:

  • Offentligt försvarare i brottmål
  • Målsägandebiträde
  • Entreprenad och fastighetsrätt
  • Utlänningsrätt
  • Offentligt biträde jml. LVU och LVM

Bakgrund:

  • Jur. kand. vid Göteborgs universitet 2007
  • Migrationsverket 2008-2009
  • Biträdande jurist vid Advokatfirman Credo 2009-
  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2014

Övrigt:
Henrik Antonsson ingår i Advokatfirman Credos grupp för fastighets- och entreprenadrätt.

10 års branscherfarenhet inom byggnads- och anläggningsområdet

Språk:
Engelska

E-post:  henrik.antonsson@advokatfirmancredo.se