Henrik Antonsson

Advokat / Delägare

Inriktning:

  • Brottmål, bl.a. uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn
  • Entreprenad- och fastighetsrätt
  • Utlänningsrätt, asyl- och tillståndsärenden
  • Förvaltningsrätt, bl.a. uppdrag som offentligt biträde enl. LVU, LVM, LRV och LPT

Bakgrund:

  • Jur. kand. vid Göteborgs universitet 2007
  • Migrationsverket 2008-2009
  • Biträdande jurist vid Advokatfirman Credo 2009-2014
  • Advokat vid Advokatfirman Credo 2014-

Övrigt:
Henrik Antonsson ingår i Advokatfirman Credos grupp för fastighets- och entreprenadrätt.

10 års branscherfarenhet inom byggnads- och anläggningsområdet

Språk:
Engelska

E-post:  henrik.antonsson@advokatfirmancredo.se