Malin Runfors

Advokat

Inriktning:

  • Brottmål, bl.a. uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn
  • Familjerätt, bl.a. vårdnadstvister
  • Förvaltningsrätt, bl.a. uppdrag som offentligt biträde enl. LVU, LVM, LRV och LPT
  • Utlänningsrätt, asyl- och tillståndsärenden

Bakgrund:

  • Jur. kand. vid Örebro Universitet 2013
  • Biträdande jurist vid Advokat Malin Wassén Kjellberg 2013
  • Biträdande jurist vid Advokatfirman Credo 2013-2018
  • Advokat vid Advokatfirman Credo 2018-

Språk:
Engelska

E-post:  malin.runfors@advokatfirmancredo.se