Konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundet har inrättat konsumenttvistnämnd som har följande kontaktuppgifter:

Postadress: Box 27321, 105 54 Stockholm

Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden