Nya medarbetare 2017

Advokatfirman Credo expanderar och har under våren 2017 anställt jur. kand. Oliver Wismeier. Oliver kommer närmast från fullgjord notarietjänst på Uddevalla tingsrätt och har dessförinnan arbetat på Advokatbyrå Zeijersborger & Co. Oliver ingår i Advokatfirman Credos grupp för fastighets- och entreprenadrätt men arbetar också med andra typer av ärenden såsom familjerätt, målsägandebiträde, LVU och LVM mm.

Vi hälsar Oliver varmt välkommen.

Advokatfirman Credo – kontor i Vänersborg

Advokatfirman Credo expanderar och nu har vi öppnat ett centralt beläget kontor i Vänersborg.

Konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundet har inrättat konsumenttvistnämnd som har följande kontaktuppgifter:

Postadress: Box 27321, 105 54 Stockholm

Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

advokatfirmancredo

Advokatfirman Credo i nya lokaler

Advokatfirman Credo inleder 2015 med att ta i bruk nya lokaler i Göteborg. Liksom tidigare är adressen Korsgatan 3. De nya lokalerna är dock väsentligt större än de tidigare, och bättre anpassade till vår växande verksamhet.

advokatfirmancredo

Advokatfirman Credo ny hemsida

I november 2015 introducerar Advokatfirman Credo en ny hemsida. Vi hoppas att du uppskattar den.

Nya medarbetare

Under 2015 har Advokatfirman Credo anställt två nya medarbetare, advokat Erik Jansson och jur. kand. Miriam Lisak. Vi önskar dem välkomna!

Johan Fernström utbildar måleriföretagare

Advokat Johan Fernström har åter anlitats för att ge utbildningar i entreprenadjuridik inom ramen för certifieringsprogrammet för Måleribranschens Våtrums Kontroll, MVK. Certifieringsprogrammet syftar till att, i samråd med bland andra Boverket och företrädare för de större försäkringsbolagen, certifiera måleriföretag som utför våtrumsmålning.

Robert Mjösen föreläser på Handelshögskolan

Advokat Robert Mjösén föreläser på juridiska institutionen vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet. Ämnet för föreläsningen är familjerätt och dess praktiska tillämpning.