Robert Mjösen föreläser på Handelshögskolan

Advokat Robert Mjösén föreläser på juridiska institutionen vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet. Ämnet för föreläsningen är familjerätt och dess praktiska tillämpning.