Daniel Rosero Nordalm

Advokat

Inriktning:

 • Brottmål, bl.a. uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn
 • Entreprenad- och fastighetsrätt
 • Utlänningsrätt, asyl- och tillståndsärenden
 • Förvaltningsrätt, bl.a. uppdrag som offentligt biträde enl. LVU, LVM, LRV och LPT
 • Familjerätt, bl.a. vårdnadstvister

Bakgrund:

 • Jur. kand. vid Göteborgs universitet 2007
 • Tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt 2007-2009
 • Hovrättsfiskal i hovrätten för västra Sverige 2009-2010
 • Åklagare vid Södertörns åklagarkammare 2010-2011
 • Tingsfiskal vid Göteborgs tingsrätt 2011-2013
 • Hovrättsassessor i hovrätten för västra Sverige 2013-2014
 • Biträdande jurist vid Advokatfirman Credo 2014-2016
 • Advokat vid Advokatfirman Credo 2016-

Övrigt
Daniel Rosero Nordalm har genom sin tidigare domstolskarriär en omfattande erfarenhet av att hantera rättsprocesser.

Daniel Rosero Nordalm ingår i Advokatfirman Credos grupp för fastighets- och entreprenadrätt.

Språk:

Engelska

E-post:  daniel.rosero@advokatfirmancredo.se