advokatfirmancredo

Advokatfirman Credo i nya lokaler

Advokatfirman Credo inleder 2015 med att ta i bruk nya lokaler i Göteborg. Liksom tidigare är adressen Korsgatan 3. De nya lokalerna är dock väsentligt större än de tidigare, och bättre anpassade till vår växande verksamhet.

advokatfirmancredo

Advokatfirman Credo ny hemsida

I november 2015 introducerar Advokatfirman Credo en ny hemsida. Vi hoppas att du uppskattar den.

Nya medarbetare

Under 2015 har Advokatfirman Credo anställt två nya medarbetare, advokat Erik Jansson och jur. kand. Miriam Lisak. Vi önskar dem välkomna!

Johan Fernström utbildar måleriföretagare

Advokat Johan Fernström har åter anlitats för att ge utbildningar i entreprenadjuridik inom ramen för certifieringsprogrammet för Måleribranschens Våtrums Kontroll, MVK. Certifieringsprogrammet syftar till att, i samråd med bland andra Boverket och företrädare för de större försäkringsbolagen, certifiera måleriföretag som utför våtrumsmålning.

Robert Mjösen föreläser på Handelshögskolan

Advokat Robert Mjösén föreläser på juridiska institutionen vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet. Ämnet för föreläsningen är familjerätt och dess praktiska tillämpning.