Miriam Lisak

Advokat

Inriktning:

  • Brottmål, bl.a. uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn
  • Förvaltningsrätt, bl.a. uppdrag som offentligt biträde enl. LVU, LVM, LRV och LPT
  • Utlänningsrätt, asyl- och tillståndsärenden
  • Familjerätt, bl.a. vårdnadstvister

Bakgrund:

  • Jur. kand. vid Uppsala Universitet 2008
  • Migrationsverket 2008
  • Biträdande jurist vid Advokatfirman Osvath 2009-2012
  • Notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Göteborg 2012-2014
  • Biträdande jurist vid Advokatfirman Credo 2015-2018
  • Advokat vid Advokatfirman Credo 2018-

Språk:
Engelska

E-post:  miriam.lisak@advokatfirmancredo.se